About

David Engel experimenteert voortdurend om uit allerlei materialen een ruimtelijk beeld te componeren. Een speelse aanleg is hierbij duidelijk aanwezig.

Recente werken zijn minder driedimensionaal en veelkleuriger dan het vorige en nu vooral gemaakt van polystyreenschuim, epoxy, spuitverf en gesso. De veranderingen die optreden bij het samenvoegen daarvan gebruikt hij als basis. Daaraan worden in verschillende bewerkingen van het materiaal associaties toegevoegd. Alle veranderlijkheid daarin omarmt hij met de nieuwsgierigheid om iets nieuws uit de materiaaleigenschappen te halen. Hij werkt intuïtief aan een imaginaire ruimte; ruimte om zich te verwonderen. Het is als een vertaling van zijn verlangen naar harmonie en brede horizonten.

De oudere serie wandobjecten van gebogen multiplex, in overwegend neutraal witte kleur en met een ingekapseld kleurvlak dat terugkaatst uit de tussenruimte, versterkt de ruimtelijkheid en geeft een zachte gemoedstoestand. Terwijl dat werk doet denken aan voorbijdrijvende wolken, zijn de nieuwe schilderijen minder sculpturaal, maar met nog steeds architectonische kwaliteiten en een hoge mate van transparantie.

Frey Feriyanto – Galerie Helder (2022)

Chemistry

11/06/22 – 09/07/22

Galerie Helder – Den Haag

Mensen willen het leven doorgronden en er betekenis aan geven. De natuur- en scheikunde evolueren daarbij in vrijheid tot steeds nieuwe inzichten. Ook ideeën zweven vrij in de ether en creëren bij moedwillige botsing of toevallige ontmoetingen soms een bijzonder resultaat. De praktijk van kunstenaars is nauw verwant aan deze zoekende ontdekkingstocht.

David Engel (1973) experimenteert met verschillende materialen zoals polystyreenschuim, epoxy, spuitverf en gesso. De veranderingen die optreden bij het samenvoegen gebruikt hij als basis voor de werken. Daaraan worden in verschillende bewerkingen van het materiaal associaties toegevoegd. Alle veranderlijkheid daarin omarmt hij met de nieuwsgierigheid om iets nieuws uit de materiaaleigenschappen te halen. Hij werkt intuïtief aan een imaginaire ruimte; ruimte om zich te verwonderen. Het is als een vertaling van zijn verlangen naar harmonie en brede horizonten. Zijn nieuwe schilderijen zijn minder sculpturaal dan voorheen, maar hebben nog steeds architectonische kwaliteiten met een hoge mate van transparantie.

Time Zones

30/01/21 – 27/02/21

Galerie Helder – Den Haag

In onze wereld van snelle veranderingen proberen we de werkelijkheid te bevatten door ordening. We brengen structuur aan en geven waarderingen om zaken afzonderlijk en onderling te begrijpen. Een nieuw ontdekte plek bijvoorbeeld verwijst naar een persoonlijke herinnering. Vele ‘vreemde’ plekken tezamen raken zo vertrouwd aan onze culturele beleving.

Maar wat als door voortschrijdende techniek veel zaken zich sneller voltrekken dan we zelf kunnen bijhouden? Denk aan reizen, aan desoriëntatie, aan cultuurschok. We verplaatsen ons van plek naar plek in een flink tempo. De vertrouwde omgeving is precair en als die buiten beeld is, kunnen wijzelf van slag raken. Cultuurverschillen roepen vervreemding op, evenals verstedelijking en aantasting van de natuur dat kunnen.

De verstilling van de tijd, in gedaantes van natuurverschijnselen of artefacten, levert cryptische intuïtieve beelden op. Onze innerlijke dialoog rond een traag veranderende natuur of cultuur zorgt voor een rondspokende geest. Ruimte en tijd krijgen hier een beleving van genadeloze continuïteit.

In de online tentoonstelling Time Zones zijn van enkele kunstenaars van de galerie werken geselecteerd die opvallen vanwege de unieke structuur of abstractie, geordend of juist vrij, met vele fascinaties qua kleur en licht. Spontaan of na verloop van tijd bespeurt men vast wel een aansluiting bij zijn eigen voorkeuren.

In & Out

12/06/20 – 18/07/20

Galerie Helder – Den Haag

Groep tentoonstelling
‘Ode aan de kunstenaars’

BENEFIT FOR BRABANT

benefiettentoonstelling
08.08 – 30.08 2020

Kunst in tijden van corona

Het coronavirus en een nieuw provinciebestuur. Het zijn onzekere tijden in het algemeen en voor Noord-Brabant in het bijzonder. Wat ons te wachten staat kunnen we nog niet overzien, wel is duidelijk dat de crisis op vele vlakken in de samenlevingen grote impact heeft. Corona heeft de culturele sector grotendeels verlamd. Als het nieuwe provinciebestuur van Noord-Brabant haar ambities met ‘Ons Brabant’ op het gebied van cultuur kan realiseren dan zal de verschraling die door corona is ingezet, afgerond worden met het einde van een provinciaal cultuurbeleid.
Veel Brabantse culturele instellingen zullen hun deur moeten sluiten, het vestigingsklimaat zal verarmen en Brabantse kunstenaars zullen een groot deel van hun opdrachtgevers en podia verliezen en daarmee een zeer onzekere toekomst ingaan.

Remembrance

22/02/20 – 16/05/20

Galerie Helder – Den Haag

‘Remembrance’ is een tentoonstelling over herinnering en ervaring met kijken. We zien de vloeiende, abstracte schilderijen van René Korten, de trefzekere, druipende lijnen in de schilderijen van Bas Lobik en de verstilde wandobjecten van David Engel. Ieder van hun heeft zijn eigen karakter weten te behouden met een onstuitbare drang om kunst te maken. Zij geven uiting aan hun vrijheid en onderzoeken de roerselen van de geest om te kunnen vormgeven. Het is fascinerend te ervaren hoe ver we onze beperkte kijk op iets kunnen oprekken.

David Engel (1973) – René Korten (1957) – Bas Lobik (1965)